top of page

Termeni și condiții

PENSIUNEA AGROTURISTICĂ JIANCA

Date companie

Nume firmă

T.M. NANTERRE SRL

C.U.I.

RO 2292670

Nr. Reg. Com.

J16/1431/1991

Adresă

DE 70, nr. 247, Almăj, Dolj

Telefon

0745.105.310

Termeni și condiții

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite de T.M. Nanterre SRL este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

 

Definire termeni:.

Cumpărător/Client - persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care realizează o rezervare pentru cazare, evenimente sau comandă mâncare din site.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică care are sau obține acces la conținutul de pe site-ul www.jianca.ro.

 

Conținut și drepturi de autor

Conținutul și designul site-ului aparțin T.M. Nanterre SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea T.M. Nanterre SRL.

 

T.M. Nanterre SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

 

T.M. Nanterre SRL nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor/produselor furnizate pe acest site. T.M. NANTERRE SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

 

Rezervări și cereri

În cazul în care T.M. Nanterre SRL consideră o cerere sau o rezervare ca fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind datele de contact furnizate de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

 

T.M. Nanterre SRL poate anula orice rezervare plasată de dumneavoastră, cu notificarea concomitentă sau ulterioară, fără ca o astfel de anulare să atragă răspunderea sau obligația noastră la suportarea oricăror prejudicii, în următoarele cazuri:

• neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului dumneavoastră;

• invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de T.M. NANTERRE SRL;

• datele furnizate de către dumneavoastră sunt incomplete sau incorecte;

• T.M. Nanterre SRL consideră în baza unor motive obiective ca prin plasarea rezervării urmăriți un scop ilicit sau cauzator de prejudicii pentru aceasta;

• oricare dintre Termenii și condițiile sau Politicile afișate pe Site nu au fost respectate de către dumneavoastră.

Restituirea Contravalorii/ Retur/ Anulare

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, beneficiarul are dreptul să solicite restituirea contravalorii unui serviciu sau al unui voucher în termen de 14 zile calendaristice de la achiziționarea acestuia, în cazul în care acesta nu a fost folosit, fără a fi necesară furnizarea unei justificări pentru această decizie. Termenul de returnare a contravalorii este de 14 zile de la primirea cererii re ramburs, prin transfer bancar în contul indicat sau din care s-a făcut plata inițială.

 

Drepturile Prestatorului

Prestatorul nu răspunde pentru impedimentele datorate forței majore sau cazului fortuit, ca de exemplu proteste, greve, acțiuni guvernamentale, întreruperea furnizării de apă, probleme privind canalizarea, întârzieri în livrarea de materiale esențiale, pandemii, stări de urgență/alertă, sau alte dificultăți independente de voința Prestatorului.

 

Prestatorul își rezervă dreptul de a limita accesul la Piscină, Restaurant, Terasă, Camere de cazare sau spații verzi pentru anumite zile, cu ocazia anumitor cursuri sau evenimente. Termenul de executare al obligațiilor se prelungește cu o perioadă egală cu cea a duratei forței majore sau cazului fortuit.

 

Dispoziții finale

Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate la termenele și în condițiile stipulate în contract, precum și plata oricăror sume rezultate din neexecutarea contractului indiferent de natura acestora (daune interese, penalități).

 

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document. T.M. NANTERRE SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continua să folosească site-ul după afișarea lor în acest document.

bottom of page